бул. Пещерско шосе №134

flamingo.group@abv.bg

+359 886 01 01 01;

+359 886 03 30 44

Жилищен комплекс
"Орхидея 2"

Адрес: ул. Рая №10

За комплекса

  • Секции 3 (А, Б, В);
  • В продажба: Секция А, Секция Б, Секция В;
  • Етажи: 8-10;
  • Свободни гаражи в продажба;
  • Свободни паркоместа в продажба;

СЕКЦИЯ Б

100% ПРОДАДЕНИ

Апартаментите в тази секция са продадени.

Детайлна информация за секцията и свободните апартаменти в нея

Изби

Комплекс-Орхидея2-секцияА-изби

Етаж1

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Гараж 1 36.06 Продаден
Гараж 2 25.32 Продаден
Гараж 3 24.48 Продаден
Гараж 4 26.84 Продаден
Гараж 5 31.00 Продаден
Гараж 6 30.83 Продаден
Гараж 7 28.31 Продаден
Гараж 8 32.15 Продаден
Гараж 9 33.18 Продаден
Гараж 10 28.13 Продаден
Гараж 11 29.93 Продаден
Гараж 12 35.43 Продаден
Гараж 13 39.69 Продаден
Гараж 14 45.43 Продаден
Гараж 15 30.66 Продаден
Гараж 16 30.84 Продаден
Гараж 17 28.49 Продаден
Гараж 18 28.64 Продаден
Гараж 19 31.89 Продаден
Парко-
места
Промоционална цена 4410

Ситуация на етаж 1 - Партер

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет1

Етаж2

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.1 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.25 Продаден
Апарт.2 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.50 Продаден
Апарт.3 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.67 Продаден
Апарт.4 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.97 Продаден
Апарт.5 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.99 Продаден
Апарт.6 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.18   Продаден
Апарт.7 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.72 Продаден
Апарт.8 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.05 Продаден
Апарт.9 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.45 Продаден

Ситуация на етаж 2 - Първи жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет2

Етаж3

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.10 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.79   Продаден
Апарт.11 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.78 Продаден
Апарт.12 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.63 Продаден
Апарт.13 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.76   Продаден
Апарт.14 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.83   Продаден
Апарт.15 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.08 Продаден
Апарт.16 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.66 Продаден
Апарт.17 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.37 Продаден
Апарт.18 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.63 Продаден

Ситуация на етаж 3 - Втори жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет2

Етаж4

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.19 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.73   Продаден
Апарт.20 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.65 Продаден
Апарт.21 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.89   Продаден
Апарт.22 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.65   Продаден
Апарт.23 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.68   Продаден
Апарт.24 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.90   Продаден
Апарт.25 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.30 Продаден
Апарт.26 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.27 Продаден
Апарт.27 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.61 Продаден

Ситуация на етаж 4 - Трети жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет4

Етаж5

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.28 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.70 Продаден
Апарт.29 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.62 Продаден
Апарт.30 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.76 Продаден
Апарт.31 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.57   Продаден
Апарт.32 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.58   Продаден
Апарт.33 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.82   Продаден
Апарт.34 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.85 Продаден
Апарт.35 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.27 Продаден
Апарт.36 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.60 Продаден

Ситуация на етаж 5 - Четвърти жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет4

Етаж6

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.37 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.65   Продаден
Апарт.38 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.57 Продаден
Апарт.39 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.39 Продаден
Апарт.40 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.44   Продаден
Апарт.41 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.47   Продаден
Апарт.42 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.74   Продаден
Апарт.43 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.60   Продаден
Апарт.44 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.27 Продаден
Апарт.45 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.54 Продаден

Ситуация на етаж 6 - Пети жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет5

Етаж7

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.46 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.59   Продаден
Апарт.47 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.57 Продаден
Апарт.48 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.16 Продаден
Апарт.49 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.18   Продаден
Апарт.50 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.29   Продаден
Апарт.51 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.54   Продаден
Апарт.52 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.18 Продаден
Апарт.53 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.26 Продаден
Апарт.54 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.54 Продаден

Ситуация на етаж 7 - Шести жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет6

Етаж8

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.55 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.57 Продаден
Апарт.56 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.57 Продаден
Апарт.57 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.89   Продаден
Апарт.58 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.06   Продаден
Апарт.59 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.12   Продаден
Апарт.60 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.33   Продаден
Апарт.61 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.87 Продаден
Апарт.62 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.17 Продаден
Апарт.63 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.48   Продаден

Ситуация на етаж 8 - Седми жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет7

Етаж9

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.64 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.49 Продаден
Апарт.65 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.56 Продаден
Апарт.66 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.84 Продаден
Апарт.67 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.01 Продаден
Апарт.68 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.02 Продаден
Апарт.69 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.24 Продаден
Апарт.70 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.86 Продаден
Апарт.71 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.17 Продаден
Апарт.72 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.48 Продаден

Ситуация на етаж 9 - Осми жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет8

Етаж10

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.73 дневна-трапез.,спал.б-wc,открита тераса 66.46 Продаден
Апарт.74 дневна-трапез.,спал.б-wc, тераса 89.10 Продаден
Апарт.75 дневна-трапез.,спал.б-wc, тераса 91.46 Продаден
Апарт.76 дневна-трапез.,б-wc,тераса 58.92 Продаден
Апарт.77 дневна-трапез.,б-wc,тераса 58.71 Продаден
Апарт.78 дневна-трапез.,б-wc,тераса 59.11 Продаден
Апарт.79 дневна-трапез.,спал.б-wc, тераса 91.69 Продаден
Апарт.80 дневна-трапез.,спал.б-wc, тераса 91.60 Продаден
Апарт.81 дневна-трапез.,б-wc,тераса 62.00 Продаден

Ситуация на етаж 10 - Девети жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет9