бул. Пещерско шосе №134

flamingo.group@abv.bg

+359 886 01 01 01;

+359 886 03 30 44

Жилищен комплекс
"Орхидея 2"

Адрес: ул. Рая №10

За комплекса

  • Секции 3 (А, Б, В);
  • В продажба: Секция А, Секция Б, Секция В;
  • Етажи: 8-10;
  • Свободни гаражи в продажба;
  • Свободни паркоместа в продажба;

отстъпка

до 30.04.19 г.

Отстъпката е отразена в цената при детайлната информация за апартаментите.

Детайлна информация за секцията и свободните апартаменти в нея

Изби

Комплекс-Орхидея2-секцияА-изби

Етаж1

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Офис 1 офис стая, wc 56.42   Продаден
Офис 2 офис стая, wc 57.96   Продаден
Офис 3 офис стая, wc 42.99   Продаден
Гараж 1 27.21   Продаден
Гараж 2 28.33   Продаден
Гараж 3 36.00 Продаден
Гараж 4 25.81   Продаден
Гараж 5 33.88 Продаден
Гараж 6 25.31   Продаден
Гараж 7 24.69 Продаден
Гараж 8 32.38 Продаден
Гараж 9 32.18   Продаден
Гараж 10 33.99 Продаден
Гараж 11 25.44 Продаден
Гараж 12 35.98 Продаден
Парко-
места
Промоционална цена 4410

Ситуация на етаж 1 - Партер

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет1

Етаж2

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.1 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.02 Продаден
Апарт.2 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.82   Продаден
Апарт.3 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 59.62   Продаден
Апарт.4 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 66.96   Продаден
Апарт.5 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.47 Продаден
Апарт.6 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.88 Продаден
Апарт.7 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.54 Продаден
Апарт.8 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.45 Продаден
Апарт.9 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.34 Продаден

Ситуация на етаж 2 - Първи жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет1

Етаж3

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.10 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.20 Продаден
Апарт.11 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.93   Продаден
Апарт.12 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 60.79   Продаден
Апарт.13 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 67.31   Продаден
Апарт.14 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.88   Продаден
Апарт.15 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.24   Продаден
Апарт.16 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.13 Продаден
Апарт.17 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.50 Продаден
Апарт.18 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.41 Продаден

Ситуация на етаж 3 - Втори жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет2

Етаж4

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.19 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.31   Продаден
Апарт.20 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 66.04 Продаден
Апарт.21 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 60.84   Продаден
Апарт.22 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 67.43   Продаден
Апарт.23 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.14   Продаден
Апарт.24 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.55   Продаден
Апарт.25 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.24 Продаден
Апарт.26 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.73 Продаден
Апарт.27 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.47 Продаден

Ситуация на етаж 4 - Трети жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет3

Етаж5

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.28 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.95 Продаден
Апарт.29 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.71 Продаден
Апарт.30 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 60.48   Продаден
Апарт.31 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 67.75   Продаден
Апарт.32 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.26   Продаден
Апарт.33 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.63   Продаден
Апарт.34 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.02   Продаден
Апарт.35 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.73 Продаден
Апарт.36 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.18 Продаден

Ситуация на етаж 5 - Четвърти жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет4

Етаж6

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.37 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.88 Продаден
Апарт.38 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.62 Продаден
Апарт.39 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 60.38   Продаден
Апарт.40 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 67.80   Продаден
Апарт.41 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.33   Продаден
Апарт.42 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.69   Продаден
Апарт.43 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.72 Продаден
Апарт.44 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.71 Продаден
Апарт.45 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.04 Продаден

Ситуация на етаж 6 - Пети жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет5

Етаж7

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.46 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.78 Продаден
Апарт.47 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.55 Продаден
Апарт.48 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 60.31   Продаден
Апарт.49 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 67.13   Продаден
Апарт.50 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.64 Продаден
Апарт.51 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.15   Продаден
Апарт.52 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.55 Продаден
Апарт.53 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.66 Продаден
Апарт.54 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.98 Продаден

Ситуация на етаж 7 - Шести жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет6

Етаж8

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.55 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.63 Продаден
Апарт.56 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.40 Продаден
Апарт.57 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 60.21   Продаден
Апарт.58 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 67.08   Продаден
Апарт.59 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.59   Продаден
Апарт.60 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.99 Продаден
Апарт.61 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 97.39 Продаден
Апарт.62 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.53 Продаден
Апарт.63 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.83 Продаден

Ситуация на етаж 8 - Седми жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет7

Етаж9

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.64 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.45 Продаден
Апарт.65 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.19 Продаден
Апарт.66 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 60.05 Продаден
Апарт.67 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 67.03   Продаден
Апарт.68 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.54 Продаден
Апарт.69 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.93 Продаден
Апарт.70 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.58 Продаден
Апарт.71 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.17 Продаден
Апарт.72 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.68 Продаден

Ситуация на етаж 9 - Осми жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет8

Етаж10

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.73 дневна-трапез.,спал.б-wc,открита тераса 130.91 Продаден
Апарт.74 дневна-трапез.,спал.б-wc,открита тераса 90.38   Продаден
Апарт.75 дневна-трапез.,б-wc,тераса 59.69 Продаден
Апарт.76 дневна-трапез.,б-wc,тераса 59.08 Продаден
Апарт.77 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 90.16 Продаден
Апарт.78 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 90.66 Продаден
Апарт.79 дневна-трапез.,б-wc,тераса 57.72 Продаден

Ситуация на етаж 10 - Девети жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет9